Site Overlay

Mladost pri Svetem Ivanu, Svet pravljic in čarovnije

Mladost pri Svetem Ivanu Svet pravljic in arovnije Svet pravljic in arovnije je prvi del ene najbolj nenavadnih avtobiografij kakega slovenskega pisatelja Avtor triologije Mladost pri Svetem Ivanu danes najbolj brani in prevajani slovenski pisatelj V

 • Title: Mladost pri Svetem Ivanu, Svet pravljic in čarovnije
 • Author: Vladimir Bartol
 • ISBN: 961638726
 • Page: 400
 • Format: paperback
 • Svet pravljic in arovnije je prvi del ene najbolj nenavadnih avtobiografij kakega slovenskega pisatelja Avtor triologije Mladost pri Svetem Ivanu, danes najbolj brani in prevajani slovenski pisatelj Vladimir Bartol, s pretanjenimi opisi do ivetij svojega zgodnjega otro tva ne izpri uje le bogate osebne izkusnje, temvec daljnose no razodeva tudi duha dru be in asa v kateSvet pravljic in arovnije je prvi del ene najbolj nenavadnih avtobiografij kakega slovenskega pisatelja Avtor triologije Mladost pri Svetem Ivanu, danes najbolj brani in prevajani slovenski pisatelj Vladimir Bartol, s pretanjenimi opisi do ivetij svojega zgodnjega otro tva ne izpri uje le bogate osebne izkusnje, temvec daljnose no razodeva tudi duha dru be in asa v katerem je ivel.

  Mladost pri Svetem Ivanu, Svet pravljic in arovnije by Svet pravljic in arovnije je prvi del ene najbolj nenavadnih avtobiografij kakega slovenskega pisatelja Avtor triologije Mladost pri Svetem Ivanu, danes najbolj brani in prevajani slovenski pisatelj Vladimir Bartol, s pretanjenimi opisi do ivetij svojega zgodnjega otro tva ne izpri uje le bogate osebne izkusnje, temvec daljnose no razodeva tudi duha dru be in asa v kate Semi The name of the former village of Sela pri Svetem Duhu literally, Sela by the Holy Spirit in the east central part of settlement was changed to Sela pri Semi u literally, Sela by Semi in The name was changed on the basis of the Law on Names of Settlements and Designations of Squares, Streets, and Buildings as part of Bartol, Vladimir WorldCat Identities Mladost pri Svetem Ivanu by Vladimir Bartol Mestoma obupano borbo stvariteljskega postopka takole utemelji Imel sem takrat, ko sem se pri ustvarjanju Alamuta spu al s Hasanom v prepade njegove mra ne du e, ob utek, kakor da bi me bil velikanski som potegnil na vrvi, na kateri sem ga bil sam privlekel iz podzemlja, za seboj nazaj v Svet pravljic in arovnije Mladost pri Svetem Ivanu Svet pravljic in arovnije Mladost pri Svetem Ivanu Prva knjiga Vrnitev v Trst po drugi svetovni vojni je za Vladimirja Bartola pomenila tudi vrnitev v as otro tva in mladosti, kar je pisateljsko reflektiral v podlistkih, ki so v letih izhajali v Primorskem dnevniku. Vladimir Bartol Vladimir Bartol February September was a writer from the community of Slovene minority in Italy.He is notable for writing his novel Alamut, Romantika in platonika sredi vojne Mladost pri Svetem Romantika in Platonika sredi vojne je tretji del Bartolove trilogije Mladost pri Svetem Ivanu Vrnitev v Trst po drugi svetovni vojni je za Vladimirja Bartola pomenila tudi vrnitev v as otro tva in mladosti, kar je pisateljsko reflektiral v podlistkih, ki so v letih izhajali v Primorskem dnevniku Vendar pri ujo i avtobiografski zapisi, ki so pozneje iz li tudi v knji ni obliki U na pot Vladimirja Bartola RTVSLO S trilogijo Mladost pri svetem Ivanu Vladimir Bartol ni ustvaril le preprostega popisa svojih mladostnih do ivljajev Bartol je presegel razse nost opisovanja ter se je odpravil na odkrivanje svoje du evnosti in osebnosti ljudi, ki so ga obdajali.

  • [PDF] Mladost pri Svetem Ivanu, Svet pravljic in čarovnije | by ↠ Vladimir Bartol
   400 Vladimir Bartol

  About Author

  1. Vladimir Bartol says:
   Bartol was born on February 24, 1903 in San Giovanni Slovene Sveti Ivan , a suburb of the Austro Hungarian city of Trieste now in Italy , as the third child of seven children of a middle class Slovene family His father Gregor Bartol, was a post office clerk, and his mother Marica Bartol Nadli ek was a teacher, a renowned editor and feminist author Vladimir s parents offered their children extensive education His mother introduced him to painting, his father to biology In his autobiographical short stories, Bartol described himself as an oversensitive and slightly odd child with a rich fantasy life He was interested in many things biology and philosophy, psychology, art, as well as theatre and literature As a scientist, he collected and researched butterflies.Vladimir Bartol began his elementary and secondary schooling in Trieste and concluded it in Ljubljana, where he enrolled at the University of Ljubljana to study biology and philosophy In Ljubljana, he met the young Slovene philosopher Klement Jug who introduced him to the works of Friedrich Nietzsche Bartol also gave special attention to the works of Sigmund Freud He graduated in 1925 and continued his studies at Sorbonne in Paris 1926 1927 , for which he obtained a scholarship In 1928 he served the army in Petrovaradin now in Serbia From 1933 to 1934, he lived in Belgrade, where he edited the Slovenian Belgrade Weekly Afterward, he returned to Ljubljana where he worked as a freelance writer until 1941 During World War II he actively participated in the resistance movement After the war he moved to his hometown Trieste, where he spent an entire decade, from 1946 to 1956 Later he was elected to the Slovenian Academy of Sciences And Arts as an associate member, moved to Ljubljana and continued to work for the Academy until his death on September 12, 1967 He is buried in the ale cemetery in Ljubljana.

  Comment 786 on “Mladost pri Svetem Ivanu, Svet pravljic in čarovnije

  1. Tea says:
   It is a wonderful and really magical reading right for cold winter days Story about life, thoughts, wishes and fantasy Enjoy

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *